• 15 Mart 2015
    • 759
    • 0
    Dış Cephe Güvenlik Ağı

    Dış Cephe Güvenlik Ağı

    Güvenlik Ağlarında Dış cephe konsollarının Türkiye’de üretiminin kolay olması ve standartların göz önünde bulundurulmaması nedeniyle, üretim esnasında maliyeti düşük ve standart dışı malzeme kullanılmakta, bu sebeple de  iş güvenliği açısından riskler oluşmaktadır. Maalesef Güvenlik Filesi satın alım esnasında kabul edilen sertifikaların sistem için yeterli olup olmadığının detaylı  araştırılmaması da ilerde oluşabiliecek kaza veya risklerde firmaların

© Copyright 2019 İş Güvenlik Ağı by Zagun
Call Now Button