FİGEN ÜSTÜNMUHASEBE ve İDARİ İŞLER

GENEL BİLGİLER

İsim: FİGEN ÜSTÜN
Doğum günü: 15 Nisan 1980
Adres: İstanbul
Mail: [email protected]
Telefon: 0544 610 25 67

PROFİL

Tüm finansal konuları incelemek ve yönlendirmek. Şirkette finansman ve mali işlerle ilgili tüm konulardan sorumludur. Görevi ile ilgili mesleki kuruluşlar ve kamu kuruluşları nezdinde şirketi temsil etmek. Satıcıların ürün/hizmet karşılığı ödemelerini gerçekleştirmek; fatura sürecini yürütmek ve sonlandırmak. Mali tablolar, raporlar, bütçeler ve tahminler ve yönetim bilgisi olmak üzere muhasebe yönetiminden sorumludur. Firmanın tüm cari hesaplarını takip ve organize eder. Banka hesapları ile ilgili mutabakat yapmak. Muhasebe ile ilgili evrakları ilgili yazılıma girişini yapmak. Şirketin kasasında bulunan nakit, çek, senet ve diğer menkul kıymetleri kontrol etmek. Ödeme planını organize eder. Tüm nakit ve çek girişlerini ve gider çıkışlarını takip eder. Finansal işlemlerin dosyalanması, bildirimi, incelenmesi, doğrulanması ve düzeltilmesi sorumluluğunu taşır. Kesin hesap kontrolünü gerçekleştirir. Personel özlük işlemlerini yürütmek.

UZMANLIKLAR

LOGO GO3 90%
Microsoft Office 90%
LOGO CRM 50%
© Copyright 2019 İş Güvenlik Ağı by Zagun
Call Now Button